Heli Viiri Tietoa, taitoa, tahtoa.

Tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, ei näpertelyä

Tämän vaalikauden hallitukset ovat olleet liian laaja-alaisina kykenemättömiä tekemään riittäviä rakenteellisia uudistuksia. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta natisee liitoksissaan. Viime vuodet toimintamme on perustunut siihen, että jatkuva talouskasvu korjaisi ongelmat, mitä yhteiskunnan rakenteiden jäykkyys aiheuttaa. Taloutemme on pitkäkestoisessa taantumassa ja parempaa ei ole näköpiirissä. Samaan aikaan Kataisen hallitus hirttäytyi liian yksityiskohtaiseen hallitusohjelmaan ja muutamaan vaalilupauksena annettuun periaatteeseen. Hallituksen alkutaivalta leimasi vakuuksien vaatiminen Kreikalta ja välttämättömästä eläkeiän nostosta kieltäytyminen.

Liian erilaisista puolueista koottu hallituspohja on aiheuttanut Suomelle lisää ongelmia, sen sijaan, että olisi kyetty tekemään isoja rakenteellisia uudistuksia. Taloudellisen sopeuttamisen päämääränä on ollut valtion luottoluokituksen pitäminen parhaimmassa AAA luokassa. Nyt kun ensimmäinen A on lähtenyt, päätöksentekokykyä ja -halua uudistuksiin pitäisi löytyä.

Soteuudistus ajautui alkuvaiheessa väärille raiteille, koska tarkoitus ei ollut aidosti uudistaa terveyspalveluja, vaan lahdata soteratkaisun avulla mahdollisimman monta kuntaa pois päiviltä. Sote sopua ei olisi saatu aikaan ilman, että oppositio otettiin mukaan neuvotteluihin. Sote ratkaisun toteuttaminen on edelleen keskeistä, että sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien käyttöä saadaan tehostettua.

Eläkeratkaisun tekeminen oli niin kauhistuttava asia hallitukselle, että se luovutti asiassa parlamentaarisen valtansa ennennäkemättömässä laajuudessa työmarkkinajärjestöille. Työmarkkinajärjestöt kiittivät, neuvottelivat sitkeästi ja viimein ratkaisivat asian asteittaisella eläkeiän nostolla.

Kevään kehysriihessä päätetystä noin 110 miljoonan euron lapsilisäleikkauksesta kehittyi oikea hallituksen taidonnäyte. Kesällä päätöstä alettiin jo pyörtää ja sovittiin 70 miljoonan euron tilapäisestä lapsivähennyksestä, jolla kompensoitaisiin leikkauksen vaikutus pieni- ja keskituloisille perheille. Kaikkein pienituloisimmat lapsiperheet eivät tästä kuitenkaan hyödy, koska heillä ei ole tuloja, mistä vähentää. Pelkkä tietojärjestelmien tekeminen verohallintoon lapsivähennystä varten maksaa 2,5 miljoonaa euroa, joka on sijoitus tyhjänpäiväiseen byrokratiaan. Myös kotihoidontuen jakaminen vanhempien kesken lisää säätelytaloutta, joka luo lisää kustannuksia kunnille.

Energiaratkaisuissa Kataisen ja Stubbin hallitukset ovat olleet vihreiden vaatimuksesta voimakkaasti tuulivoiman kehittämisen ja turpeen verotuksen noston kannalla. Syöttötariffilla tuetaan tällä hetkellä voimakkaasti tuulivoimaa. Jos sähkön markkinahinta jää takuuhinnan alle, tuulisähkön tuottajalle maksetaan markkinahinnan ja takuuhinnan välinen erotus. Tämä on johtanut siihen, että maahan nousee joka puolelle pienehköjä tuulipuistoja, jotka pilaavat maksimaalisesti maisemaa, mutta vaativat myös aliresursoiduilta kaavoitus- ja ympäristölupaviranomaisilta maksimaalisen huomion. Tuulivoimaan panostaminen on ollut sinänsä ympäristön kannalta hyvä asia, mutta kalliisti tuettunakin tuulivoiman työllistävyysvaikutukset ovat heikot. Tekniikka tuodaan usein ulkomailta.

Onkin nähtävissä, että energia-asioissa hallituksen päätöksentekokyky parani vihreiden lähdön jälkeen. Viimeviikkoisen pääministerin ilmoituksen mukaan turpeen verotusta kevennetään ja samalla lisätään hakkeen tukea. Kotimaiseen puuenergiaan ja turpeeseen panostaminen on nopein keino luoda työpaikkoja ja parantaa miinuksella olevaa vaihtotasettamme. Käytämme joka vuosi lähes 8 miljardia euroa energian tuontiin ulkomailta. Kotimaista energiantuotantoa on mahdollista lisätä nopeastikin. Keskustan linjausten mukaan hiilen käytön lopettaminen, sähköomavaraisuuden kasvattaminen ja uusiutuvien energiamuotojen käytön tehostaminen ovat keskeisiä toimenpiteitä energiapolitiikassamme.

Edessä on mielenkiintoinen vaalitaisto ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Viimeiset kolme vuotta ovat osoittaneet, että puolueiden välillä on sittenkin suuria ideologisia eroja. Vaikea uskoa, että tulevien vaalien jälkeen päädytään kovin helposti yhtä laaja-alaiseen hallituspohjaan, oli vaalien tulos, mikä hyvänsä.  Taloudellinen tilanne vaatii ankaria sopeuttamistoimia ja arvovalintoja. Seuraava hallitus ei voi luvata kaikille kaikkea hyvää lähes sadan sivun verran, vaan puolueiden ja ehdokkaiden on esitettävä omia vaihtoehtojaan, miten selviämme.

 

Julkaistu lyhennettynä tänään 18.10.2014 Lapin Kansassa

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Ja mitä olivat ne "rakenteelliset uudistukset" ?

Käyttäjän HeliViiri kuva
Heli Viiri

Sote uudistus tarvitaan välttämättä. Nyt meillä ihmisten hoitoonpääsy lykkääntyy, koska perusterveydenhuolto ei toimi kunnolla. Monissa sairauksissa pääsee hoitoon vasta erikoissairaanhoidossa, kun vammat ja vauriot ovat jo pahentuneet ja tulevat yhteiskunnalle kalliimmaksi hoitaa. Aluehallintoa on tehostettava ja järkiperäistettävä siten, että aluerajaukset toimivat samoin eri hallinnonaloilla.

Toimituksen poiminnat